Okulda Yaşam


Görsel Sanatlar Atölyesi


       Görsel sanatların çocuk gelişiminde zihinsel ve fiziksel katkıları çok büyüktür. Özel Nar Okulları olarak görsel sanatlar atölyemizdeki hedeflerimiz;

  • Çocukları küçük yaştan itibaren sanatla tanıştırmak ve onlara sanatı sevdirmek,

  • Çocuklara hiçbir şekilde kısıtlanmayacakları ve özgürce kararlar alabilecekleri bir ortam yaratmak,

  • Çocukların eğlenirken öğrenmelerini, öğrenirken yaratıcılık ve özgürlüklerini keşfetmelerini sağlamaktır.


        Görsel Sanatlar atölyemiz yukarıda belirtilen amaçlarla yola çıkmış, her türlü faaliyetini bu temel amaçlar doğrultusunda planlamıştır.


Atölyenin Çocuklar için Önemi


1. Atölye  ortamında çalışılan resimlerin kalitesi artar.


2. Atölye ve içindeki masalar geniş oldukları için sınıftaki gibi bir üst üstelik olmaz.


3. Tüm malzeme ve yapılan işler veya tamamlanması gereken işler atölyede toplanır. Malzeme atölyede olduğu için temini kolay olur ve  zamandan da kazanılır. Malzemesi eksik olan öğrenci, atölyeden temin edebilir.(resim kalemi, resim kâğıdı, fırça, palet, boya vs.).


4. Çalışma için rahat bir ortam sağlandığı için öğrenci bu dersten zevk alır.


5. Atölyemizde bulunan lavabolarımız öğrencilerin zamandan kazanmasını sağlar ve palet, fırça yıkamada vs işlerin yapılmasında rahatlık sağlar.


6. Atölye, öğrencilerin motive olmaları, sanatsal gelişimlerinin ve yaratıcılıklarının artması bakımından son derece önemlidir.


7. Çocuğun; istediği zaman, istediği gereçlerle biçimlendirme çalışmaları yapabileceği en uygun ortam atölyedir.


8. Kültürel alanda en iyi çalışma  yeridir.


   

  (0312) 386 05 25 (pbx)      bilgi@narokullari.com