Kurumsal

Hakkımızda


Özel Nar Okulları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamında bireylerin ilgi ve yeteneklerini değerlendirip yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştirip bireylere geniş dünya görüşü ve hoşgörü kazandırmaktadır.


Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz dans, drama ve satranç eğitimi almaktadır.


      
 

  (0312) 386 05 25 (pbx)      bilgi@narokullari.com