Yabancı Dil Eğitimi

Amaçlarımız

      Yabancı dil eğitiminin çocukların zihinsel ve duyusal üstünlükleri ve esnekliklerinden dolayı çok daha etkin sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.  Öğrencilerimize kendi yaşıtlarıyla sınıfta aktif olacağı, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan ortamlar yaratmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultudaki amaçlarımızı aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
a) “Yabancı dil öğrenmek bir eğlencedir” fikrini benimsetmek ve böylece yabancı dil öğretimine başarılı bir başlangıç yaptırtmak.
b) Kurallar ve yapılar içinde boğmadan başka dillerden haberdar olmalarını sağlamak.
c) İngilizceyi anlama, konuşma, okuma ve yazma boyutunda öğrencilerin cesaretini arttırmak.
d) Aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak.
e) Evrensel konular aracılığıyla hem kendi kültürleriyle hem de farklı kültürlerle etkileşim kurabilen, değişik bakış açılarının takdir edebilen, dilin diğer bilgi alanlarındaki rolü konusunda farkındalığına sahip, kültür ve dil arasındaki ilişkiyi kavrayabilen bireyler yetiştirmek.
     Bu dönem için genel amaç “English is fun” yani "İngilizce öğrenmek eğlencelidir." ( Şarkılar, Danslar, Oyunlar, Tekerlemeler, Hikâye söyleme, Drama, Mimikler, Jestler içeren) olarak özetlenebilir.
       Çocuklar için özel olarak hazırlanan programımız ileriki yıllardaki okul ders müfredatına paralel olarak çalıştırılmaktadır.

                 Derslerimizde en son ve etkili yöntemler kullanılır. Anadil öğrenme sürecindeki Doğal Yaklaşım, Çoklu Zeka Kuramı, Öykü Anlatımı, İletişimsel Yöntem,Temaya dayalı Öğretim, ve Seçmeli Yöntem etkin öğretim şekli yabancı dil eğitimimize yardımcı olmaktadır.


       Programımız, çocuklarımızın kişisel ve duygusal gelişimlerini, iletişim ve ifade yeteneklerini destekler, okulumuzun en belirgin yönü olan bireysel farklılıkları ve yetenekleri keşfetme ve buna dayalı eğitim ilkesini dikkate alır.
  (0312) 386 05 25 (pbx)       bilgi@narokullari.com


  Facebook Sayfamızı Ziyaret Ettiniz Mi?