Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik


Okulumuzda öğrenim gören her öğrencinin bireysel gelişim özellikleri dikkate alınarak, yaşadıkları problemlere çözümler üretebilmek adına çalışmalar yapılmaktadır.


Amacımız…


Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini belirlemesi, var olan potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri, yaşamda karşılaşılan problem durumları ile baş edebilmeleri ve çevresi ile dengeli ve uyumlu bir şekilde yaşamaları için onlara destek olmaktır


Önleyici Rehberlik Hizmeti…


Okulumuzda önleyici rehberlik hizmeti verilmektedir. Önleyici rehberlik hizmeti ile çocuklarımız herhangi bir problemle karşılaşmadan, oluşabilecek herhangi bir sorun öngörülüp, soruna uygun çözümler önerilmektedir.


Aylık Veli Görüşmeleri…


Ayda en az bir kez her veli ile iletişime geçilir, ev veya okul içerisinde yaşanan sorunlar paylaşılır.


Öğrencilere Yönelik Hizmetler


· Öğrenci tanıma çalışmaları

·Problem durumu betimleme amaçlı test ve anket uygulaması

·Problem durumları ile başa çıkma yollarının öğretilmesi

· Uygun akran iletişimlerini destekleme

· Temel düzey yaşam becerilerinin kazandırılması

· Akademik destek ( ders çalışma yöntemi, zaman yönetimi)

· Sosyal beceri eğitimi

· Etkili iletişim yollarının öğretimi

 

 Velilere Yönelik Hizmetler


· Velilerin ihtiyaç duyduğu konularla ilgili seminerler düzenleme,

· Bireysel veli görüşmeleri yapma,

. Ev içinde yaşanan problem durumları ile başa çıkma.Okulumuzun Psikologu Tarafından Uygulanabilen Testler:


  Nöropsikolojik Testler

  Dikkat Testleri

  Görsel Algı Motor Testi

  Duygu durum ölçekleri

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  Denver Gelişimsel Tarama Testi

  Ankara Gelişim Tarama Envanteri

  Hacettepe Artikülâsyon Testi

  Problem Tarama Envanteri

  Adam Çiz Testi
  (0312) 386 05 25 (pbx)       bilgi@narokullari.com


  Facebook Sayfamızı Ziyaret Ettiniz Mi?