Eğitim

Günlük Eğitim Programı

Günlük Program

Çocukların okula gelmeleri ile başlayan ve okuldan ayrılmalarına kadar geçen süre içerisinde o gün belirlenen amaçların, kazanımların, etkinliklerin, öğrenme süreçlerinin ve değerlendirmenin bulunduğu plandır.

Okul öncesi eğitim programında,


    Serbest zaman etkinlikleri,

    Türkçe etkinlikleri,

    Sanat etkinlikleri,

    Oyun etkinlikleri,

    Drama etkinlikleri,

    Müzik etkinlikleri,

    Fen ve matematik etkinlikleri,

    Alan gezileri,  Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yer almaktadır.Serbest Zaman Etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri içerisinde ilgi köşeleri düzenlenmektedir. İlgi köşeleri arasında,

    Evcilik köşesi,
    Müzik köşesi,
    Kukla köşesi,
    Kitap köşesi,
    Blok köşesi,
    Fen ve matematik köşesi,
    Eğitici oyuncak köşesi, 
    Geçici ilgi köşesi yer almaktadır.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerdir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları hiçbir zaman “okuma-yazma çalışması” olarak yapılmaz. Bu çalışmalar “okuma-yazmaya hazırlık çalışması” olarak planlanır.


Türkçe Etkinlikleri

Bu etkinlikler içinde sohbet, parmak oyunları, tekerlemeler, şiir, bilmece, öykü okuma ve öykü tamamlama, dramatizasyon gibi etkinlikler yer alır. Öykü televizyon şeridi, öykü kartları, öykü kitabı, kukla, slayt, tepegöz, projeksiyon, bazen tahta gibi teknikler kullanılarak çocuklara anlatılmaktadır. 

Oyun Etkinlikleri

Kurallı olan ve grup olarak uygulanan etkinliklerdir.

Müzik Etkinlikleri

Ses dinleme ve sesleri ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, müzik eşliğinde dans, yaratıcı dans, müzikli öykü oluşturma ve işitsel algıya yönelik çeşitli etkinlikleri içerir.

Drama Etkinlikleri

Isınma, esas çalışma ve değerlendirme aşamalarından oluşan drama çalışmalarında rol oynama, dramatizasyon, doğaçlama gibi teknikler yer almaktadır.


Sanat Etkinlikleri

Bu etkinlikler serbest zaman etkinlikleri içinde yer alabileceği gibi bağımsız bir etkinlik olarak da yapılabilir. Sanat etkinlikleri;

   Kağıt çalışmaları,
   Boyama çalışmaları,
   Yoğurma maddeleri ile çalışmalar
   Artık materyallerle yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.


Fen ve Matematik Etkinlikleri

Fen ve matematik etkinlikleri arasında;

   Bitki yetiştirme,
   Hayvan besleme,
   Deneyler,
   İnceleme gezileri,
   Konuk çağırma,
   Koleksiyonlar, 
   Kitap ve dergi gibi başvuru kaynaklarını inceleme,
   Fotoğraf çekme ve inceleme, 
   Belgesel inceleme gibi çalışmalar yer almaktadır.

Rutin Etkinlikler

Günlük eğitim programında her zaman aynı zaman diliminde yer verilen etkinliklerdir. Rutin etkinler kapsamında;

   Kahvaltı,
   Yemek yeme,
   Uyuma,
   Tuvalet, 
   toplanma ve temizlik etkinlikleri yer almaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Anonim. 2006. Okul Öncesi Eğitim Programı (36–72 Aylık Çocuklar İçin). MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Devlet Kitapları Müdürlüğü. Ankara.

Aral, N., Kandır, A. ve Can-Yaşar M. 2002. Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul.

Aral, N., Köksal Akyol, A. ve Can Yaşar, M. 2007. Okul Öncesi Dönemde Drama Etkinlikleri. Oluşum Yayıncılık. Ankara.

Çakıroğlu Wilbrandt, E. 2008. Okul Öncesi Dönem Montessori Yaklaşımı ile Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen El Kitabı. Poyraz Ofset. Ankara.

Kandır, A. 1999. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Etkinliklerin Planlanması. Gazi Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmen El Kitabı, Rehber Kitaplar Dizisi. Ya Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. s. 83-90. İstanbul

Kandır, A. 2003. Yaratıcı Dramanın Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Yeri ve Hedefleri. Okul Öncesi Eğimde Drama Teoriden Uygulamaya. Kök Yayıncılık. s. 19-28. Ankara.

Oktay, A., Gürkan, T., Zembat, R. ve Polat Unutkan, Ö. 2003. Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulama Rehberi Ne yapıyorum, Neden Yapıyorum, Nasıl Yapmalıyım. Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul.

Poyraz, H. ve Dere, H. 2001. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Anı Yayıncılık. Ankara.

Ural, O. ve Ramazan, O. 2007. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türk Eğitim Derneği, s.11-61. Ankara.

Zembat, R. 1999. Okul Öncesi Eğitimde Program. Okul Öncesi Eğitimde Temel Konular. Öğretmen El Kitabı. ( Ed. R. Zembat ). Ya-Pa yayınları, s.49-71, İstanbul.  (0312) 386 05 25 (pbx)       bilgi@narokullari.com


  Facebook Sayfamızı Ziyaret Ettiniz Mi?