Eğitim

Eğitim Programları


          MEB’in belirlediği programlar doğrultusunda, okulumuzun eğitim anlayışıyla yoğrularak,  her bireyin farklı öğrenme alanları, motivasyon koşulları, yetenek ve ilgi alanları ve bu alanlarda oluşabilecek bireysel farklılıklara cevap verecek biçimde tasarlanmıştır.


         Etkinliklerimiz farklı öğrenme-öğretme teknikleri kullanılarak, öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmalarıyla yürüttükleri projeler ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilmiştir. Amacımız farklı yöntem ve teknik uygulamalarıyla; öğrencilerimizin, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıklı iletişim kurma, dil becerilerini, sanat anlayışlarını, hayal gücü ve olaylarla ilgili analiz yapabilme yeteneklerini, problem çözme, empati kurabilme becerilerini ve estetik algılarını geliştirmektir.
  (0312) 386 05 25 (pbx)       bilgi@narokullari.com


  Facebook Sayfamızı Ziyaret Ettiniz Mi?